lv | en

Garantija

Visām precēm, kas tiek piedāvātas www.renzo.lv internet veikalā, tiek nodrošināta preces ražotāja vai tās oficiālā izplatītāja Latvijā noteiktā garantija. Tehnisku defektu gadījumā preču garantijas apkalpošanu nodrošina Sia Renzo vai attiecīgā ražotāja oficiālais servisa centrs Latvijā.

Preču garantijas apkalpošanā ietilpst defekti, kas radušies preces ražotāja dēļ.

Garantija tiek atteikta:

  •     ja prece ir tikusi bojāta mehāniski preces lietotāja neuzmanīgas vai neatbilstošas rīcības dēl
  •     ja lietotājs ir pats mēģinājis novērst preces defektu.
  •     ja lietotājs nevar apliecināt preces izcelsmi
  •     ja prece ir bijusi pakļauta ūdens vai ķimisku viel, vai citu neatbilstošu apstākļu iedarbībai
  •     ja ir bojājumi, kas radušies dabas stihiju, zibens, ugunsgrēka, plūdu u.c. rezultātā,

Preces patpakaļ atdošanas tiesības


Nopērkot preci ar internet veikal renzo.lv starpniecību (attālināti), LR MK Noteikumi Nr. 207 „Noteikumi par distances līgumu nosaka”: Klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa un MK noteikumu "Noteikumi par distances līgumu" nr. 207 (pants "14.1) nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā"

Lai noformētu atteikuma tiesības:

  • jāaizpilda atteikuma tiesību veidlapa (Sia Renzo nosūtīs Jums uz e-pastu) par preces atgriešanu parakstīto oriģinālu, kopā ar preci ir jāpiegādā uz renzo.lv veikalu pēc adreses: Eglaines 2, Ozolnieki, Ozolnieku novads, Ozplnieku pagasts, LV3018
  • jāiesniedz preces pirkuma aplieconošu dokumentu oriģinālu (pavadzīme).
     

Autorizācija

Pirkumu grozs

| Jaunumi | Akcija | Kā nopirkt | Preču piegāde | Garantija | Par mums | Kontakti |
© copyright by Renzo, Sia
Izstrādāts ar DIRcms
Sadzves tehnika Kurpirkt.lv - visi Latvijas interneta veikali un cenas Msu produkciju Js varat iegdties internetveikal RD Electronics